Pracownicy

obrazek wychowawcaidziecko

W Domu Dziecka Nr 1 w Łodzi pracuje wykwalifikowana kadra , która czynnie uczestniczy w codziennym życiu placówki ponosząc odpowiedzialność za opiekę i wychowanie mieszkających w placówce dzieci. Pracownicy domu dziecka zapewniają dzieciom bezpieczeństwo i indywidualną opiekę.

Domem kieruje Dyrektor - mgr Anna Klamerus

Zadania opiekuńczo-wychowawcze realizują pracownicy bezpośrednio podlegli dyrektorowi : wychowawcy , pedagog, psycholog, pracownicy socjalni, pracownicy księgowości, administracji i obsługi.

Wszyscy pracownicy włączeni są w proces opieki i wychowania dzieci mieszkających w domu dziecka.